Brisanje proizvoda iz korpe

Da li ste sigurni da želite da uklonite ovaj proizvod iz korpe?


Otkaži porudžbinu

Da li ste sigurni da želite da otkažete porudžbinu?


Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti


I  OBAVEŠTENJE O PRIKUPLJANJU I OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI I OPŠTE NAPOMENE

Član 1.

N Sport poštuje privatnost Korisnika. Ovo obaveštenje će Vam pomoći da razumete naša pravila privatnosti i molimo Vas da ga detaljno pročitate. Ukoliko niste saglasni sa bilo kojom odredbom Pravilnika o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Pravilnik), molimo Vas da se uzdržite od korišćenja usluga N Sporta i da nam ne dostavljate Vaše podatke o ličnosti.

Član 2.

U cilju zaštite Vaše privatnosti, N Sport primenjuje odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere i konstatno radi na njihovom unapređenju kako bi obezbedio da se sa Vašim podacima postupa u skladu sa primenjivim propisima i Vašim pristankom (onda kada je taj pristanak potreban u skladu sa zakonom). U vezi sa tim, N Sport može povremeno menjati i unapređivati ovaj Pravilnik, u kom slučaju će obezbediti da Vam ažurirana verzija bude dostupna na internet stranici, sa jasno naznačenim početkom primene. Pozivamo Vas da prilikom posete naših internet stranica proverite da li je nakon Vaše poslednje posete došlo do izmene Pravilnika, te ukoliko jeste da se upoznate sa sadržinom novog Pravilnika. Ukoliko ne budete saglasni sa novim pravilima, molimo Vas da se uzdržite od korišćenja naših internet stranica i dostavljanja Vaših podataka na bilo koji način, odnosno povučete saglasnost za obradu podataka o ličnosti u skladu sa Pravilnikom.

Član 3.

Do teksta važećeg Pravilnika možete doći putem linka u podnožju naših internet stranica uvek kada imate pristup internetu. Nastavkom korišćenja internet stranica smatra se da ste pročitali i razumeli važeći Pravilnik, i da ste nakon čitanja i razumevanja pristali na njegovu primenu.

Član 4.

Na ovaj Pravilnik i njegove moguće izmene i dopune primenjuju se propisi Republike Srbije.

II  PODACI O RUKOVAOCU

Član 5.

Identitet i kontakt podacima Rukovaoca, odnosno pravnog lica koje je odgovorno za upravljanje Vašim podacima je definisan ovim članom

Rukovalac vašim podacima je:
Poslovno ime: N SPORT DOO BEOGRAD
Matični broj: 17067648
PIB: 100572465
Adresa sedišta: Auto put Beograd - Novi sad 150 a, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
E-pošta: info@n-sport.net
Šifra delatnosti: 4778 - Ostala trgovina na malo novim proizvodima u spec. prodavnicama

Kontakt podaci rukovaoca za ostvarivanje prava na zaštitu podataka o ličnosti su:
N SPORT DOO BEOGRAD
Auto put Beograd - Novi sad 150 a, 11080 Beograd-Zemun, Srbija
Radno vreme: od ponedeljka do petka od 8:00h do 16:00h
Tel: +381 11 3778 901
Faks: +381 11 3778 902
Email: zastitapodataka@n-sport.net

III NAČIN PRIKUPLJANJA PODATAKA
    
Član 6.

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo sledeće načine:

- direktno od Vas, kada nam neposredno dostavite Vaše podatke. Na primer, kada nam se obratite poštom, elektrnonskom poštom, odnosno telefonskim putem ili
- automatski, prilikom korišćenja naših internet stranica, u kom slučaju mi ili naše partnerske treće strane u naše ime, upotrebljavamo tzv. „cookie“ tehnologije za adekvatno prikazivanje sadržaja i praćenje količine poseta i kretanja po našim stranicama i slično (u daljem tekstu “cookie”. Molimo Vas da više informacija o tome kako koristimo “cookie” pročitate u posebnom odeljku ovog Pravilnika.

IV PODACI KOJE RUKOVALAC OBRAĐUJE, NAČIN I OSNOV KORIŠĆENJA

Član 7.

N Sport prikuplja podatke koji su primereni, bitni i ograničeni na ono što je neophodno u odnosu na konkretnu svrhu obrade.

Član 8.

Vaše podatke koristimo ili možemo da koristimo za postizanje više svrha koje su unapred određene u ovom Pravilniku. Za svaku obradu koju preduzimamo postoji odgovarajući osnov koji je propisan Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim zakonima Republike Srbije.

Član 9.

Podatke koje neposredno prikupljamo možemo upoređivati i kombinovati sa podacima koje smo prikupili automatski, te na taj način podaci koji su prikupljeni kao anonimni (na primer, podatak o učestalosti posete određenom sadržaju na našoj internet stranici) mogu postati podaci o ličnosti (na primer, koliko često Vi posećujete određeni sadržaj na našoj internet stranici). To nam omogućava da Vam pružimo personalizovano iskustvo prilikom posete internet stranici.

Član 10.

Takođe, određene podatke možemo da anonimizujemo i koristimo za statističke i analitičke svrhe, a da se pritom pojedinačna lica na koja se ti podaci odnose ne mogu ni posredno ni neposredno identifikovati. Tako, na primer, možemo da dođemo do podatka o procentu posetilaca koji su pogledali određeni video materijal ili posetili drugi sadržaj na internet stranici.

Član 11.

N Sport obrađuje ili može da obrađuje neke ili sve podatke koji su navedeni ovde. Mi konstantno radimo na razvoju internet stranice i unapređivanju dostupnih servisa, usled čega je moguće da obrada pojedinih podataka koji su niže navedeni započne kasnije, kako se funkcionalnosti internet stranice budu povećavale. Takođe, obim podataka koje obrađujemo zavisi, na primer, i od toga na koji način i iz kojih razloga nas kontaktirate ili na koji način koristite internet stranica.
 

Podatak koji se obrađuje

Svrha obrade

Pravni osnov obrade

Ime, prezime, elektronska adresa, i/ili poštanska adresa (mesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), i/ili broj telefona

Komunikacija sa Vama – odgovaranje na Vaša pitanja i zahteve koje nam šaljete putem kontakt forme na internet stranici ili drugih kanala komunikacije (elektronske ili redovne pošte ili telefona)

Naš legitimni interes da upravljamo servisom za korisnike i da na adekvatan način odgovaramo na pitanja i zahteve korisnika

Korisničko ime, elektronska adresa i lozinka za Vaš profil na internet stranici

Kreiranje korisničkog profila na internet stranici putem kojeg može biti omogućena elektronska kupoprodaja proizvoda

Naš legitimni interes da obezbedimo personalizovano korisničko iskustvo, jeste zaključenje ugovora o kupoprodaji proizvoda na Vaš zahtev

Ime, prezime, poštanska adresa (mesto, poštanski broj, ulica, kućni broj), podaci o plaćanju (broj platne kartice i poslovna banka kod koje se vodi račun)

Realizacija elektronske kupoprodaje proizvoda

Izvršenje ugovora o kupoprodaji proizvoda i poštovanje naših pravnih obaveza (vođenje evidencije prometa u smislu propisa o računovodstvu)

Ime, prezime, kontakt podaci (poštanska adresa – mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, i/ili elektronska adresa, i/ili broj telefona), podaci o kupljenom proizvodu, datumu kupovine, načinu rešavanja reklamacije

Rešavanje reklamacije u pogledu saobraznosti proizvoda kupljenih putem elektronske prodavnice na internet stranici

Poštovanje naših pravnih obaveza iz oblasti zaštite potrošača

Podatak o izabranim podešavanjima prema kojima se prikazuje internet stranica

Obezbeđivanje funkcionalnosti internet stranice u pogledu privremenog “pamćenja” odabranih podešavanja prikazivanja sadržaja internet stranice

Naš legitimni interes da posetiocima internet stranice obezbedimo da im se sadržina internet stranice prikazuje na odabranom jeziku prilikom svake posete u određenom vremenskom sistemu (obično tokom jednog dana)

Identifikacioni podaci Vašeg uređaja putem kojeg pristupate internet stranici (tzv. Jedinstveni identifikator uređaja), vrsta uređaja (računar, tablet, pametni telefon), IP adresa uređaja, operativni sistem uređaja, veb-pregledač koji koristite za pristup internet stranici

Tehničko administriranje internet stranice i obezbeđivanje da se sadržaj internet stranice optimalno prikazuje na uređaju koji koristite

Naš legitimni interes da obezbedimo adekvatno korišćenja internet stranice u skladu sa tehničkim funkcionalnostima internet stranice i da isti prikažemo na najoptimalniji način.

Podaci o načinu na koji koristite internet stranica (na primer, koje stranice u okviru internet stranice ste posetili, koliko puta, kada ste se ulogovali, na koje sadržaje ste “kliknuli” i slično)

Razumevanje sklonosti i interesovanja posetilaca internet stranice, poboljšavanje korisničkog iskustva i unapređivanje internet stranice, naših proizvoda i servisa, statističke i analitičke svrhe

Vaš pristanak

Podaci o online marketinškim sadržajima kojima ste pristupili pre pristupanja internet stranici

Utvrđivanje trendova i unapređivanje internet stranice, naših proizvoda i servisa statističke i analitičke svrhe

Vaš pristanak


Detaljne informacije o podacima koje automatski prikupljamo putem “cookie-ja”, naći ćete u posebnom odeljku ovog Pravilnika.

Član 12.

Ukoliko se naknadno pojavi potreba za obradom Vaših podataka u drugu svrhu koja je različita od one za koju su podaci prikupljeni, N Sport će Vam, pre započinjanja dalje obrade, pružiti informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije u skladu sa zakonom.

Član 13.

N Sport neće nikada namerno niti ciljno prikupljati i obrađivati podatke o maloletnim licima, ali ne možemo isključiti mogućnost davanja netačnih podataka od strane lica koja nas kontaktiraju. Ukoliko ste roditelj ili zakonski zastupnik maloletnog lica i poznato Vam je da su nam dostavljeni podaci tog lica, molimo Vas da nas o tome bez odlaganja obavestite kako bismo preduzeli odgovarajuće mere i prekinuli dalju obradu ovih podataka.

V  „COOKIE“ PODACI - KOLAČIĆI

Član 14.

Naša internet stranica koristi “cookie” da bismo Vam obezbedili najbolje korisničko iskustvo. Oni nam omogućavaju da, na primer, prikažemo sadržaj internet stranice na adekvatan način na svakom Vašem uređaju odnosno internet-pregledaču („web browser“) putem kojeg mu pristupate, ili da prilagodimo sadržaj koji plasiramo na internet stranici Vašim interesovanjima. Informacije koje na taj način prikupljamo u nekim slučajevima mogu biti podaci o ličnosti, ali i ne moraju. Budući da N Sport poštuje Vašu privatnost, u ovom odeljku želimo da Vam objasnimo šta su i na koji način koristimo “cookie” podatke, kao i da Vam predočimo da u određenim slučajevima možete da upravljate načinom na koji koristimo “cookie-je”, a u vezi sa Vašom upotrebom internet stranice. Kada Vam internet stranica omogući da ne izaberete odnosno isključite određene “cookie-je” i Vi se odlučite za tu opciju, to može umanjiti funkcionalnost internet stranice. Takođe, imajte u vidu da ćete postavke koje ste odlučili da isključite, morati da isključite i za svaki drugi uređaj ili veb-pregledač posebno.

Kolačići su jednostavne tekstualne datoteke koje se čuvaju u veb-pregledaču korisnika, odnosno na njegovom uređaju. Zadatak “cookie-ja” je pre svega da omogući internet stranici da „prepozna“ korisnika kada mu ovaj naredni put pristupi. U toj situaciji, internet stranica koristi podatke sačuvane u “cookie-ju” i tako automatski dobija informaciju o prethodnoj aktivnosti korisnika na internet stranici. Kolačići ne mogu da pristupe Vašim podacima koje čuvate na uređajima, ali mogu da prikupljaju podatke o Vašim online aktivnostima.

Kolačići nisu štetni po korisnika ili njegov uređaj i ne treba ih mešati sa virusima. Kolačići ne sadrže viruse niti drugi zlonamerni kod.

U zavisnosti od toga koliko dugo se zadržavaju u veb-pregledaču korisnika, razlikujemo “cookie” sesije (zadržavaju se samo u toku konkretne sesije pretraživanja i po njenom okončanju se automatski brišu, a koriste se da bi Vam omogućili pristup konkretnom sadržaju) ili trajne “cookie” (duži ili kraći period, „pamte“ informacije za naredne posete internet stranici, zadržavaju se dok ih ne izbrišite ručno ili dok ne isteknu prema predviđenom vremenu trajanja, npr. “cookie” koji omogućavaju da internet stranica „pamti“ podatke za prijavljivanje u slučaju kreiranja naloga ili “cookie” za praćenje).

Prema tome kome pripadaju, postoje “cookie” prve strane (“cookie” koje je postavio N Sport kao vlasnik internet stranica koji pretražujete) i “cookie” treće strane (“cookie” koje postavljaju naše odabrane partnerske kompanije koje nam pružaju razne usluge, npr. analitičke jer prikupljaju i obrađuju određene podatke o načinu korišćenja internet stranica i dostavljaju nam informacije u anonimiziranom obliku, ili ovi “cookie-ji” omogućavaju da Vam se na njihovim internet stranicama ili drugim lokacijama na Internetu prikazuje povezani sadržaj).

Kolačići mogu da sadrže različite informacije i da se koriste za različite namene. N Sport koristi sledeće vrste “cookie-ja”:

OBAVEZNI – apsolutno neophodni “cookie-ji” - Obavezni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim sadržajima. N Sport koristi kolačiće koji su neophodni za ispravno funkcionisanje naše web stranice, kako bismo omogućili pojedine tehničke funkcije i tako Vam osigurali pozitivno korisničko iskustvo.

TRAJNI – neophodni radi olakšanog pristupa - Ovi kolačići obično imaju datum isteka daleko u budućnosti i kao takvi će ostati u Vašem veb-pregledaču, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. Koristimo trajne kolačiće za funkcionalnosti kao što su “Ostanite prijavljeni”, što korisniku olakšava pristup kao registrovanom korisniku. Takođe, koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumeli navike korisnika, da možemo da poboljšamo web stranicu prema Vašim navikama. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

STATISTIKA -  statistički “cookie-ji” - Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posetioci komuniciraju sa stranicom. Radi se o kolačićima koji N Sportu omogućuju web analitiku, tj. analizu upotrebe naših stranica i merenje posećenosti, koju N Sport sprovodi kako bi poboljšao kvalitet i sadržaj ponuđenih usluga.

MARKETING -  “cookie” podaci za marketinške svrhe - Marketinški kolačići koriste se za praćenje posetilaca kroz web-stranice. Koriste se kako bi se korisnicima prikazivali relevantni oglasi i podstakli ih na učestvovanje, što je bitno za izdavače i oglašavače trećih strana.
Možete upravljati korišćenjem “cookie-ja” odabirom odgovarajućih podešavanja u Vašem veb-pregledaču. Više informacija možete naći na sledećim linkovima:
 

Chrome Sprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja” srpski https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sr
engleski https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox Sprečavanje instaliranja “cookie-ja” sprski https://support.mozilla.org/sr/kb/omogucavanje-i-onemogucavanje-kolacica
engleski https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Firefox Brisanje postojećih “cookie-ja” srpski https://support.mozilla.org/sr/kb/brisae-kolachi?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored
engleski https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectlocale=en-US&redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored
Internet Explorer Sprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja” srpski https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
engleski https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Safari Sprečavanje instaliranja i brisanje postojećih “cookie-ja” engleski https://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471


VI PROFILISANJE

Član 15.

Profilisanje je oblik automatizovane obrade podataka koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja ličnih sklonosti, interesa, ponašanja i dr. Profilisanje putem “cookie-ja” (cookie profiling ili web profiling) podrazumeva upotrebu trajnih “cookie-ja” za praćenje online aktivnosti korisnika. Na osnovu tako dobijenih podataka možemo profilisati posetioce internet stranice i/ili korisnike naših proizvoda, kako bismo na osnovu toga prilagođavali sadržaj i komunikaciju prema njima.

VII PODACI KOJE N SPORT NE OBRAĐUJE

Član 16.

N Sport ne prikuplja i ne obrađuje posebne vrste podataka o ličnosti, kao što su podaci koji se odnose na rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podaci, biometrijski podaci u cilju jedinstvene identifikacije lica, podaci o zdravstvenom stanju ili podaci o seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji, kao ni podatke koji se odnose na krivične presude, kažnjiva dela i mere bezbednosti.

Molimo Vas da nam ne otkrivate i ne šaljete ove podatke.

VIII POSTOJANJE OBAVEZE DAVANJA PODATAKA

Član 17.

U najvećem broju slučajeva, niste dužni da nam dostavite Vaše podatke već to činite na dobrovoljnoj osnovi. To će, na primer, biti slučaj kada nas kontaktirate i dostavite Vaše kontakt podatke kako bismo mogli da odgovorimo na Vaše pitanje ili zahtev ili kada koristite našu internet stranicu.

U nekim slučajevima može postojata obaveza dostavljanja Vaših podataka. Na primer, u vezi sa elektronskom prodajom naših proizvoda, biće potrebno da nam dostavite Vaše podatke u cilju izvršenja ugovora ili prilikom izjavljivanja reklamacije kako bismo mogli da je obradimo u skladu sa zakonom.

IX PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Član 18.

Vaše podatke obrađuje i koristi prevashodno N Sport.

U nekim slučajevima može biti potrebno da Vaše podatke učinimo dostupnim trećim stranama. To mogu biti članice grupacije kompanija kojoj N Sport pripada, a koje nam pomažu da odgovorimo na Vaša pitanja ili zahteve ili naši poslovni partneri koji nam pomažu da održimo funkcionalnost internet stranice ili nam pružaju analitičke i druge usluge. Da bismo obezbedili da se sa Vašim podacima postupa na zakonit način, sa trećim stranama smo zaključili odgovarajuće ugovore koji se odnose na obradu podataka o ličnosti kojima smo, između ostalog, predvideli njihovu obavezu da sa podacima postupaju isključivo u skladu sa našim instrukcijama i ovim Pravilnikom, tako da Vama, bez obzira na takvu obradu pripadaju prava ustanovljena Zakonom i ovim Pravilnikom.

Takođe, u određenim pravnim situacijama može postojati zakonska obaveza da Vaše podatke učinimo dostupnim nadležnim organima (npr. sudu ili tužilaštvu i slično).

X  IZNOŠENJE PODATAKA U INOSTRANSTVO

Član 19.

Vaše podatke koristimo na teritoriji Republike Srbije.

Pored toga, podatke koje prikupljamo čuvamo na serverima koji se nalaze u Republici Srbiji, a koji su u svojini i pod kontrolom domaće hosting kompanije.U skladu sa politikom hosting kompanije, obezbeđen je visok stepen tehničke i softverske zaštite ovih servera, dok pristup samim podacima koji su na njima pohranjeni nije dozvoljen.

U slučaju potrebe da Vaše podatke učinimo dostupnim primaocima u državama za koje se smatra da ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti, obezbedićemo odgovarajući osnov za takav prenos, uključujući moguću primenu odgovarajućih standardnih ugovornih klauzula izrađenim od strane nadležnog organa nadzora, odnosno drugih odgovarajućih mera zaštite, kojima će primalac biti obavezan da zaštiti Vaše podatke na način koji je u skladu sa standardima zaštite utvrđenim propisima Republike Srbije.

XI PERIOD ČUVANJA PODATAKA

Član 20.

Vaše podatke čuvamo samo onoliko koliko je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su ti podaci prikupljeni, a nakon toga ćemo ih bezbedno ukloniti iz naših sistema i obrisati.

Vaše podatke na koje se odnosi ovaj Pravilnik po pravilu ćemo čuvati dve godine osim kada nas propisi obavezuju da podatke čuvamo duži ili kraći vremenski period ili kada su u pitanju “cookie” (više informacija o “cookie”ma naći ćete u posebnom odeljku ovog Pravilnika).

XII VAŠA PRAVA U VEZI SA OBRADOM PODATAKA

Član 21.

Važno nam je da znate da Vi pod određenim uslovima imate prava u vezi sa obradom Vaših podataka koja su garantovana zakonom:

Pravo na pristup – imate pravo da zahtevate informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, kao i pristup tim podacima. Na Vaš zahtev dostavićemo Vam kopiju Vaših podataka koje obrađujemo.

Pravo na ispravku i dopunu – imate pravo da se netačni podaci koji se odnose na Vas isprave bez nepotrebnog odlaganja, kao i da se nepotpuni podaci dopune, što uključuje i davanje dodatne izjave.

Pravo na brisanje podataka – imate pravo da zahtevate brisanje Vaših podataka, a naročito:
(a)    ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
(b)    ako ste opozvali pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
(c)    ako ste podneli prigovor na obradu u skladu sa zakonom.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo da se obrada Vaših podataka ograniči ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

(a)    ako osporavate tačnost podataka, u roku koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
(b)    ako je obrada nezakonita, a Vi se protivite brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahtevate ograničenje upotrebe podataka;
(c)    ako nam više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ste ih zatražili u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
(d)    ako ste podneli prigovor na obradu koja se vrši na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane N Sport preteže nad Vašim interesima.

Pravo na prigovor – ako smatrate da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazite, imate pravo da u svakom trenutku podnesete prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa rukovaoca, uključujući i profilisanje koje se zasniva na tim odredbama.

Pravo na prenosivost podataka – imate pravo da podatke o ličnosti koje ste nam prethodno dostavili dobijete od nas u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i pravo da ove podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja, ako je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i ako se vrši automatizovano. Takođe, imate pravo da ovi podaci budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ako je to tehnički izvodljivo.

Pravo na opoziv pristanka – ako se obrada vrši na osnovu Vašeg pristanka, imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pri čemu opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.
Pravo na podnošenje pritužbe – imate pravo da podnesete pritužbu povodom obrade Vaših podataka o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti čiji su kontakt podaci:

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120
Radno vreme: od ponedeljka do petka od 7:30h do 15:30h
Tel: +381 11 3408 900
Faks: +381 11 3343 379
Email: office@poverenik.rs
Sajt: www.poverenik.rs

XIII BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

Član 22.

Bezbednost Vaših podataka nam je veoma važna. Zbog toga N Sport preduzima mere fizičke, tehničke i elektronske zaštite kako bi sprečilo slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, izmene, neovlašćeno otkrivanje ili pristup podacima o ličnosti. Ove mere su usmerene na lica kako van naše organizacije tako i unutar nje jer je pristup Vašim podacima ograničen samo na one osobe čija zaduženja nužno zahtevaju takav pristup i koje su poučene o zaštiti podataka o ličnosti.

Nažalost ne postoje neprobojni sigurnosni sistemi, pa tako ne možemo da garantujemo da bezbednost sistema nad kojima imamo neposrednu kontrolu nikada neće biti ugrožena. U slučaju povrede podataka o ličnosti preduzećemo sve raspoložive mere i o tome obavestiti nadležne organe u skladu sa propisima, kao i pojedince o čijim podacima je reč, ukoliko je to moguće.

XIV  VAŽENJE PRAVILNIKA

Član 23.

Ovaj Pravilnik stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja i primenjivaće se od 01.11.2019 godine.

Stupanjem na snagu ovih Opštih uslova, prestaje da važi Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti od 10.04.2018. godine.